Spørsmål eller tilbakemeldinger?

Fyll ut skjema eller se liste med spørsmål og svar

Vanlige spørsmål

Brukernavn og passord får du på e-post, etter betaling. Det gir deg tilgang til alle leksjoner. Det er mange steder du kan logge inn, for eksempel her. Hvis du fremdeles har problemer, ta kontakt.

De tre første leksjonene er åpne for alle. For å gå videre må du logge inn. Hvis du er innlogget er dette løsningen: Kurset er lagt opp slik at du må krysse ut at leksjonen er fullført, før neste leksjon blir tilgjengelig. Husk å markere at alle leksjonene du har gjennomgått er fullførte. Her ser du eksempler på hvor du kan trykke Marker som fullført (NB: flere eksempler følger under bildet)

Her er flere eksempler:


Som du ser er leksjon 1 markert som fullført (markert med blå hake, til venstre for Hva du har i vente). Marker neste leksjon som fullført (røde sirkler). I noen tilfeller må du se leksjonvideoen på nytt (spole fram til slutten) – for så i trykke fullført. Den grå knappen Marker som fullført vil da bli blå, og du kan trykke på den.

Fill out my online form.