Første oppgave

Se på hele videoen før du leser videre.

Hvis du husket flesteparten, er det supert, da mestrer du teknikken. Totalt memorerte vi 14 ting, franske gloser og norsk betydning. Dersom du husket færre enn 8 av 14, har du mest sannsynlig misforstått teknikken. Ikke bekymre deg for det: Eventuelle misforståelser vil trolig løse seg i løpet av de første leksjonene. Du skal snart få noen fine tips om hvordan vi kan bruke glosene vi nettopp lærte. Men først vil jeg fortelle litt om kursets oppbygging.

De aller fleste ordene i boka betyr kun én ting – men voler er litt spesielt. Det betyr også «stjele». Så se gjerne for deg stjeling sammen med den flyvende volleyballen.

Den store fordelen med metoden jeg har pønsket ut, er at vi får glosa på tunga – slik som pay … payer. Men endelsen vil naturlig nok variere. Ved å legge ord med samme endelse i samme leksjon får vi også endelsen på tunga. I tilfellet med payer fikk vi hele ordet servert. Vi memorerte pay, og fordi alle ordene på dette stedet ender med -er, får vi også endelsen med på kjøpet. Å få ordet på tunga er en sterk effekt som vi kan utnytte så godt som mulig. Vi var heldige med pay+er, men vi kommer ikke til å være så heldige hele tida. Likevel kan disse fordelene være forskjellen på make it or break it når du skal lære nye språk. 

Huskeord + er Fransk Uttales Norsk 
Tomb…er tomber tåmbe falle 
vol…er voler våle fly 
løv…er lever løve løfte 
pai…er payer paie betale 
port…er porter pårte bære 
mansj…er manger mansje spise 
alle…r aller alle gå 

Her har du perfekt uttale av ordene:

Til slutt vil jeg anbefale gloseprøve. Det er skikkelig stas, når du husker godt: