Tekniske problemer?

Det er primært to tekniske problemer som potensielt kan oppstå:

Den ene omhandler innlogging.

Den andre omhandler låste leksjoner.

  1. Innlogging. Brukernavn og passord får du på e-post, etter betaling. Det gir deg tilgang til alle leksjoner. Du kan logge inn mange steder på nettsida, for eksempel her (Min konto). Hvis du fremdeles har problemer, ta kontakt.
  2. Kurset er lagt opp slik at du må krysse ut at leksjonen er fullført, før neste leksjon blir tilgjengelig. Husk å markere at alle leksjonene du har gjennomgått er fullførte. PS: Leksjon 1 til 3 er tilgjengelige for alle, uavhengig om de er markerte som fullført eller ikke. På dette bildet ser du to steder du kan trykke for å markere leksjonen som fullført: